Kompletna rješenja za sunčane elektrane

Sufinancirani projekti

Projekt: Povećanje energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih
izvora energije tvrtke Tehnologik d.o.o.

Naziv projekta: NPOO.C1.2.R1-I2.01.0063 Povećanje energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije tvrtke Tehnologik d.o.o.

Naziv korisnika: Tehnologik d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 704.248,70 EUR

Iznos EU potpore: 421.011,32 EUR

Tvrtka Tehnologik d.o.o. kao projektna cjelina za poboljšanje eneretske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama projektom će provesti 9 mjera koje će rezultirati ostvarenjem cilja projekta, odnosno ukupnim smanjenjem energije u projektnoj cjelini za 47.380,51 kWh/god, ili 69,55 %,te povećanjem količine energije dobivene iz obnovljivih izvora energije za 31.990,50 Kwh/god. Sumarno smanjenje emisije CO2 nakon provedbe svih mjera eneretske obnove projektne cjeline iznosi 11,81395 tCO2/god.

Kontakt osoba: Dejan Dedeić, d@tehnologik.hr

„„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”